Zespół

Michał Paszyn
Michał Paszyn

Algorytmika, RegEx, PostgreSQL, TDD
Python 3.4, PyPI, YAML, BeautifulSoup, unittest, Swagger, PEP8
API, REST, JSON, , Wordpress, CSV, SEO

Kierownik B+R
Mariusz Kowalski
Mariusz Kowalski

Algorytmika, PostgreSQL, MySQL, DCGAN, NN, TDD
Python 3.4, PyPI, YAML, BeautifulSoup, unittest, Swagger, PEP8
API, REST, JSON, Bootstrap, CSV

Starszy programista
Karolina Oparczyk
Karolina Oparczyk

Algorytmika, MySQL, TDD
Python 3.4, PyPI, YAML, BeautifulSoup, unittest, PEP8
API, REST, JSON, Bootstrap, Wordpress

Programista, architekt webaplikacji
Krystian Kabat
Krystian Kabat

Algorytmika, PostgreSQL, NN, TDD
Python 3.4, PyPI, YAML, BeautifulSoup, unittest, Swagger, PEP8
API, REST, JSON, CSV

Programista, architekt webaplikacji
Aleksander Chandrykowski
Aleksander Chandrykowski

MySQL, TDD
Python 3.4, PyPI, unittest, Swagger, PEP8
API, REST, JSON, Bootstrap

Software Developer
Michał Szulc
Michał Szulc

podpisywanie umów

formalny kontakt z Instytucja Pośredniczącą

Kierownik projektu